Wat is het verschil tussen zuur en base?

Zuren en basen zijn twee fundamentele types chemische stoffen die zich onderscheiden door hun eigenschappen en reacties met andere stoffen. Het verschil tussen zuren en basen kan worden begrepen aan de hand van hun kenmerken:

 1. Definitie:
 • Zuur: Een zuur is een stof die waterstofionen (H+) kan afstaan aan een andere stof in een chemische reactie. In waterige oplossingen staan zuren protonen (H+) af, waardoor ze een hoge concentratie waterstofionen hebben.
 • Base: Een base is een stof die in staat is om waterstofionen (H+) te accepteren of hydroxide-ionen (OH-) te doneren aan een andere stof. In waterige oplossingen geven basen hydroxide-ionen af, waardoor ze een hoge concentratie hydroxide-ionen hebben.
 1. pH-waarde:
 • Zuren hebben een pH-waarde lager dan 7. Een pH van 7 is neutraal, lager dan 7 is zuur.
 • Basen hebben een pH-waarde hoger dan 7.
 1. Kenmerkende smaak:
 • Zuren hebben vaak een zure smaak, zoals bijvoorbeeld citroenzuur in citroenen of azijnzuur in azijn.
 • Basen hebben vaak een bittere smaak, zoals bijvoorbeeld het hydroxide-ion in zeep.
 1. Reacties met indicatoren:
 • Zuren veranderen bepaalde kleurindicatoren, zoals lakmoespapier, van blauw naar rood.
 • Basen veranderen lakmoespapier van rood naar blauw.
 1. Reacties met metalen:
 • Zuren reageren met veel metalen om waterstofgas te produceren, bijvoorbeeld het reageren van zoutzuur (HCl) met zink (Zn) om zinkchloride (ZnCl2) en waterstofgas (H2) te vormen.
 • Basen kunnen met sommige metalen reageren om waterstofgas te produceren, maar in het algemeen reageren ze met metalen om water en een zout te vormen, zoals natriumhydroxide (NaOH) dat reageert met aluminium (Al) om aluminiumhydroxide (Al(OH)3) en natriumaluinaat (NaAlO2) te vormen.
 1. Neutralisatiereacties:
 • Zuren en basen kunnen neutralisatiereacties vormen, waarbij ze elkaar neutraliseren en water en een zout vormen. Bijvoorbeeld, wanneer zoutzuur (HCl) reageert met natriumhydroxide (NaOH), vormt het water (H2O) en natriumchloride (NaCl).

Het begrijpen van zuren en basen is essentieel in de chemie, omdat ze betrokken zijn bij talloze chemische reacties en processen, zowel in het laboratorium als in alledaagse situaties.

Hoe zuur is Natriumhydroxide?

Natriumhydroxide (NaOH) is een sterk basische stof, geen zuur. In tegenstelling tot zuren geeft natriumhydroxide hydroxide-ionen (OH-) af in waterige oplossingen en kan het waterstofionen (H+) accepteren.

pH-schaal

Om het niveau van zuurheid of basischheid van een stof te meten, gebruiken we de pH-schaal. Deze schaal loopt van 0 tot 14, waarbij 7 neutraal is. Lagere pH-waarden geven aan dat de stof zuur is, terwijl hogere pH-waarden duiden op een basische aard. Laten we natriumhydroxide vergelijken met enkele andere stoffen op de pH-schaal:

 1. Natriumhydroxide (NaOH): Sterk basisch, pH-waarde is meestal 13 of 14.
 2. Citroensap: Citroensap is zuur vanwege het aanwezige citroenzuur. Het heeft meestal een pH-waarde tussen 2 en 3.
 3. Water: Puur water is neutraal en heeft een pH-waarde van 7.
 4. Menselijk bloed: Bloed heeft een licht basische aard, met een pH-waarde van ongeveer 7,35 tot 7,45.
 5. Maagzuur: Maagzuur is zeer zuur door de aanwezigheid van zoutzuur (HCl). Het heeft een pH-waarde van ongeveer 1 tot 2.
 6. Ammoniak (NH3): Ammoniak is een zwakke base en heeft een pH-waarde van ongeveer 11,6.

Natrium heeft een hoge pH-waarde

Zoals je kunt zien, heeft natriumhydroxide een veel hogere pH-waarde dan de meeste zure stoffen en zelfs hoger dan een neutrale pH-waarde van 7. Het is een zeer sterke base en kan een pH-waarde hebben die dicht bij 14 ligt, terwijl zure stoffen over het algemeen pH-waarden hebben die dichter bij 0 liggen.